Jdi na obsah Jdi na menu
 


36.ročník Svatojánské 20

„VIRTUÁLNÍ ZÁVOD“

Datum závodu: individuálně do 23.12.2020 (včetně)

Trať: 16 km - muži i ženy stejná trať, povrch trati smíšený, převážně asfaltový

Start: Beroun, Na Podole (nově Švýcarská ulice) v místě přechodu asfaltového povrchu cesty v povrch panelový, GPS: 49.9587558N, 14.0757919E – viz foto.

Obrátka: Svatý Jan pod Skálou, na konci mostu přes Loděnický potok před bývalým klášterem, GPS: 49.9690806N, 14.1337611E – viz foto.

Cíl: na stejném místě jako start

Trasa závodu (kopíruje obvyklou trasu závodu s posunutím místa startu, cíle a obrátky - viz mapka) vede z místa startu (viz výše) po panelové cestě k lávce pro pěší na železničním mostě, po této láce přes Berounku, na konci náspu lávky doprava podjezdem pod železniční tratí, za podjezdem mírně doprava přes ulici U Ovčína na cyklostezku podél řeky Berounky. Dále po cyklostezce skrz osadu V Kozle a poté podél Loděnického potoka k silnici na Hostím, na silnici doleva do obce Hostim, v Hostimě na návsi doprava po silnici směr Svatý Jan pod Skalou. Obrátka je v obci Svatý Jan pod Skalou na návsi, na konci mostu přes Loděnický potok před bývalým klášterem. Po obrátce stejnou trasou zpět do cíle, jehož poloha je totožná s místem startu. Trať není značena.

Kategorie:  Muži: do 39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70 a více let

                    Ženy: do 34 let, 35-44 let, 45-54 let, 55 a více let

Rozpis: Účastníci závodu startují individuálně v libovolném termínu do 23.12.2020. Informaci o dosaženém čase spolu se jménem, datem narození závodníka a datem dosažení výkonu (povinné informace), případně též informací o klubové příslušnosti či bydlišti (nepovinné informace), zasílají závodníci emailem na adresu: svatojanska20@seznam.cz, do 23.12.2020. Vhodné (nikoliv však povinné) je doložit svůj výkon odkazem (printscreenem) na sportovní aplikaci použitou závodníkem při měření svého výkonu, např.: strava.com, garmin connect, runkeeper, či podobné, eventuálně alespoň fotografií ze „svého závodu“. Počet pokusů není omezen, je tedy možné svoji účast opakovat a případnou informaci o novém, lepším výkonu znovu zaslat pořadateli, do konečného pořadí však bude každému účastníkovi započten pouze jeden (nejlepší) dosažený čas. Výkony závodníků budou průběžně vyhodnocovány a v pravidelných intervalech zveřejňovány na webových stránkách závodu a na webu Brdského běžeckého poháru. Pořadatel se spoléhá na fair play jednání všech účastníků závodu - tedy, že zasílány budou pouze závodníkem skutečně dosažené běžecké časy, a že každý účastník absolvuje celou, nezkrácenou trať závodu, nicméně pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže zjevně nesmyslné - nedosažitelné výkony. Konečné pořadí bude zveřejněno co nejdříve po 23.12.2020, po zpracování všech doručených výkonů. Následně budou emailem rozesílány diplomy, účastnické listy a vouchery na startovné pro rok 2021 pro pět vylosovaných účastníků. Zasláním informací o svém výkonu pořadateli účastník vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním zaslaných informací, případně i fotografií, na internetových stránkách závodu, na webu Brdského běžeckého poháru a případně též v regionálním tisku v rámci informování o „virtuálním závodu Svatojánská 20“.

Kontaktní email pro zasílání dosažených výkonů: svatojanska20@seznam.cz

Ceny: diplom pro první tři v kategorii – zasílány budou emailem

               účastnický list pro každého účastníka – zasílány budou emailem

           5 vylosovaných účastníků obdrží voucher – startovné pro rok 2021

Startovné:  0 Kč

Občerstvení:   vlastní

Kontaktní osoba:   Jan Cihlář, cihlar.j@seznam.cz

 

Upozornění: virtuální závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. Za případný start závodníků mladších 18 let zodpovídají jejich zákonní zástupci. Každý účastník zodpovídá za to, že v průběhu svého startu bude dodržovat aktuálně platná vládní nařízení a hygienická opatření související s epidemií Covid19.

TRASA ZÁVODU KE STAŽENÍ ZDE: https://mapy.cz/s/pedefukele

FOTOGRAFIE MÍSTA STARTU A CÍLE A OBRÁTKY A MAPKA TRASY ZÁVODU NÍŽE A V SEKCI FOTOALBUM - VIRTUÁLNÍ ZÁVOD 2020.